FLENDER GUSS GmbH

Obere Hauptstr. 228-230, 09228 Wittgensdorf b Chemnitz
Telefon:
+49 (0)3722 64-0
Telefax:
+49 (0)3722 94138
E-Mail:
flender-guss.aud@siemens.com
Internet:
http://www.flender-guss.de
Schwerpunkte:

Gießereien (Hersteller, Dienstleister), Sphäroguss (Hersteller, Dienstleister), CNC-Fertigung (Hersteller, Dienstleister), Grauguss (Hersteller, Dienstleister), Handformguss (Hersteller, Dienstleister) mehr »